Information:
Denne hjemmeside er startet okt. 2005, og er lavet for at samle så meget information om skatten i Stilling Sø som muligt på et sted. Den er også lavet for at formidle forløbet af vores egen skattejagt på søen. Vores oplevelse i forbindelse med efterforskning af emnet har været, at mange af oplysningerne har været spredt for alle vinde, og derfor har været svære at samle sammen. Med denne hjemmeside håber vi, at vi gennem beskrivelser, henvisninger til artikler, samt links til andre hjemmesider har tilvejebragt en større tilgængelighed til dette spændende emne. Vi har nu valgt at gengive de gamle sagn i deres fulde ordlyd. Nogle af dem kan give fingerpeg i retning af hvor skatten i virkeligheden ligger placeret. Skatten er svær at finde, så vi mener ikke vi løber nogen overhængende risiko for at afsløre for meget.

Med venlig hilsen:

Lars Abel (Webmaster)
Claus Abel

 

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål om vores skattejagt eller til indholdet i vores hjemmeside, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi er til gengæld også interesseret i at høre fra dig, hvis du har været deltager i en tidligere skattejagt i Stilling Sø, eller hvis du har interessante informationer om artikler, hændelser eller fund i søen. 

Kontakt os pr. E-mail: Her