Under vores research omkring skatten i Stilling Sø, har vi fundet en del artikler og litteratur om emnet. Skriverierne om sagnet starter sidst i 1800 tallet og fortsætter helt frem til i dag. Der findes helt sikkert en del mere materiale, end det som vi har fundet frem til her. Hvis du ligger inde med artikler eller oplysninger som ikke er med på vores sider, så hører vi meget gerne fra dig.

 

1895 - 1899:

1895:

Evald Tang Kristensen:
Danske sagn 3 gl. rk.

Her optræder sagnet om skatten i stilling sø så vidt vides første gang i skriftlig form. Sagnene er indsamlet af folkemindesamleren hos forskellige meddelere i 1890 og1891 og udgivet i 1895.

 

1900 - 1999:

1929:

Johannes Therkelsen:
Kongen og bondepigen.

I 1929 udgiver Johannes Therkelsen en novellesamling (kongen og bondepigen) hvor novellen "Skatten i Solbjerg Sø" er en af historierne. En del af handlingen er baseret på sagnene fra1895. Johs. Th. bruger ingen kildeangivelser, og benytter samt fordrejer sagnene i novellen som han har lyst. Man skal huske at det blot er en novelle, hvor handlingen står forfatteren frit for. Alligevel er oplysningerne i novellen taget for gode varer, og er blevet benyttet som udgangspunkt for flertallet af de forsøg der er gjort på at finde skatten fra 1929 og til i dag. Bogen kan lånes på biblioteket. Læs den, det er en god historie.

 

1931:

Evald Tang Kristensen:
danske sagn 3 ny rk.

Evald Tang Kristensen dør 8. april 1929. Derfor er bogen udgivet af hans søn Johannes. I denne bog fremkommer de sidste af de tidligste sagn fra Stilling Sø. sagnene er formentlig opsamlet mellem 1895 og 1928.

 

1932:

Kolding Folkeblad 18. august 1932
Artikel af Johannes Therkelsen
Indhold ukendt!

 

1940:

Skanderborg Amtsavis 31. jan. 1940:
Chr. d. IV´s Krigskasse
Af Johs. Therkelsen.

I denne artikel kommer J. Therkelsen detaljeret ind på det historiske forløb samt krigshandlingerne op til den formodede sænkning af krigskassen. Her omtales kongens vod til 62½ daler, samt at skatten skulle veje over 1000 pund. Der omtales et dykkerforsøg i 1860 gjort af 3 gårdmænd fra Fregerslev. Det nævnes at en kendt journalist fra København, Tage Heft, skulle have lejet en dykker i 1935 for at gøre forsøg på at finde skatten. Artiklen findes og kan læses på Internettet på Stilling lokalhistories hjemmeside (se links).

 

Horsens Folkeblad 25. nov. 1940:
Christian den 4.s krigskasse
Af Johs. Therkelsen.

Her er Johs. Th. på banen igen, med en endnu mere malende beskrivelse af hændelserne på Stilling Sø i de kolde januardage i 1644. Her går han i detaljer med krigshandlingerne ved Skanderborg slot og på selve søen. Sidst i artiklen beskrives også dykkerforsøg omkring 1843, samt at en mand i 1930erne skulle have forsøgt at finde skatten ved at rode i søbunden med en jernstang. Også her har man fornemmelsen af at fiktion og virkelighed er blevet blandet sammen.

 

1954:

Aarhus Stiftstidende 4. juli side 10, skrevet af Nold:
Færgemanden taler latin og sejler rundt i højde med domkirken.

Dette er en artikel i en serie i Aarhus Stiftstidende om gamle færgesteder. Her nævnes også eksistensen af krigskassen i Stilling Sø. Det er uden tvivl denne artikel der har fanget eventyreren Jan Uhres interesse for at starte en eftersøgning i søen. I tiden efter fremkommer nedenstående artikler. En del af dem kan findes på Internettet.

 

Aarhus Stiftstidende 11. juli Side 9, skrevet af Bdg:
Værdien af skatten i Stilling Sø muligvis nær en million kroner

 

Aarhus Stiftstidende 16. juli side 3, skrevet af Bdg:
En skat i Stilling Sø er danefæ. Dens værdi udbetales finderen

 

Aarhus Stiftstidende 18. juli side 1:
Frømanden: Er der en skat, kan vi også finde den

 

Aarhus Stiftstidende 20. juli side 1:
Frømænd på jagt efter Christian den 4. guld

 

Aarhus Stiftstidende 21. juli side 4, skrevet af Nold:
Mudder og ler i søen, hvor skatten skulle findes

Artikel med stor billedserie.

 

Aarhus Stiftstidende 26. juli side?
Indhold ukendt.

 

Aarhus Stiftstidende 21. sept. side 1:
Skatten i Stilling Sø gemmer sig

Her har Jan Uhre opgivet eftersøgningen af skatten. Han udtaler at der skal fremkomme nye oplysninger om skattens placering hvis den skal kunne findes.

 

1956:

Roskilde Dagblad 16. april 1956:
Fire unge Roskilde-frømænd danner forskningsgruppe:

Artiklen beskriver disse unge mænds planer om at finde skatten. De vil under afsøgningen ligesom Jan Uhre forsøge at finde skatten med frekvenssøger. det er Aage Skjelborg der er interviewet til artiklen.

 

1963:

Historisk Samfund for Aarhus Stift: Århus stifts årbøger 1963 56. bind:
Krigskassen i stilling Sø, (studie i et mindesagn) Af Aage Skjelborg.

I dette hæfte behandles alle kendte aspekter omkring skatten i stilling sø overordentligt grundigt. Her efterprøves teorien om der overhovedet var pengetransporter af løn den pågældende vinter. Her er lensregnskaber gennemgået for at sandsynliggøre et evt. tab af værdier. Det bliver også undersøgt om kongen fik fremstillet det omtalte jernvod til eftersøgning af skatten. I artiklen på ca. 15 sider er der en masse henvisninger til andet skriftligt materiale om skatten, bl.a. henvisninger til nogle af de gamle sagn. Alt i alt en yderst seriøs gennemgang.

 

1964:

Historisk Samfund for Aarhus Stift: Århus stifts årbøger 1964:
Krigskassen i Stilling Sø, af August F. Schmidt.

I denne artikel er August F. Schmidt meget skeptisk i forhold til eksistensen af en evt. skat i Stilling Sø. Han mener at sagnet er indført fra lignende sagn der stammer fra andre steder i landet. Han mener også at der er en mulighed for at sagnet er opstået på baggrund af Carit Etlars svenskekrigsroman Gøngehøvdingen, hvor en skat nedsænkes i en sø gennem isen. Forfatteren Johs. Therkelsen får her knubbede ord med på vejen om sin novelle fra 1929. Det er som om A.F. Schmidt fuldstændig har glemt at der er tale om en novelle og ikke om en historisk dokumenteret hændelse. Denne artikel indeholder også henvisninger til andet materiale.

 

1993:

Mysteriet om de skjulte skatte:
Bog skrevet af Klaus Aarsleff.

Bogen beskriver eksistensen og jagten på kendte skjulte skatte, herunder skatten i Stilling Sø. I bogen er nævnt et par af de forsøg der er gjort på at finde skatten i nyere tid.

 

2000 - ?

2004:

Aarhus Stiftstidende 25. maj 2004 af Morten Ravn:

Forsiden: Guldjægere jagter skat i Stilling Sø
Side 7: Kongen ledte selv efter sin krigskasse

Her er vi så nået til starten på vores egen skattejagt, hvor vi havnede på forsiden. Avisen kom på sporet af historien da vi kontaktede dem i forbindelse med artiklerne fra 1954. Artiklen handler om vores undersøgelser og strategi, og kommer også ind på historien som helhed. Den samme dag var der en internetafstemning på avisens hjemmeside, hvor man blev spurgt om læserne tror at vi ville finde guld i søen eller ej. Resultatet var 395 stemmer: 74 % stemte nej og 26 % ja. Forsidehistorien vakte en del tumult, og vi blev kontaktet af mange journalister fra både aviser og tv i dagene der fulgte.

 

Ekstra Bladet 26. maj 2004 af mwr:
Skattejagt i Stilling Sø

Kort artikel i kølvandet af forsidehistorien i Stiften dagen før.

 

Aarhus Stiftstidende 27. maj 2004, læserbrev af Pia Birkemose, Solbjerg:
Bare ikke kongen tager fusen på jer

Vi bliver her gjort opmærksom på at skatten kan blive svær at finde: "Stilling Sø er jo ikke bare en vandpyt i Århus midtby" (så kan vi lære det!).

 

Aarhus Stiftstidende 24. sep. 2004 af Morten Ravn, 2.del, bagsiden:
Drømmen om guldet lever videre i søen

Artikel med stort billede. Her forsikres læserne om at forsøget på at finde krigsskatten i søen endnu ikke er opgivet. Her står også at vi er færdige med vores undervandskamera, samt at eftersøgningen er midlertidig forsinket pga. glædelige nyheder. Lars skal til Kina for at hente familiens 1-årige adoptivdatter.

 

2005:

Aarhus Stiftstidende 30. aug. 2005 af Morten Ravn, 1. del:
Jagten på guldet fortsætter i søen

Artiklen beskriver vores fortsatte skattejagt i søen, og fundet af det vrag som vi en overgang troede kunne være vognen med skatten. Der står også lidt om vores grej og teknik, samt at vi ikke har tænkt os at give op foreløbig (og det er jo rigtigt nok).

 

                            © krigskassen.dk