8.10.2007
Som det fremgår i Log 19, er vi nu nået der til, at vi ikke kan komme længere med at afsøge søbunden med det udstyr vi har til rådighed, i det område som vi har ønsket at afdække (Ca. 3 hektar ud af 300). For at kunne komme videre med afsøgningen kræves det at der kommer nye oplysninger om skattens beliggenhed, eller at vi kan finde partnere der er i besiddelse af kraftigt sonarudstyr der kan dyb-scanne bunden.

Vi er i øvrigt blevet vidende om, at andre skattejægere for nylig har afsøgt et område i søen med hjælp fra et professionelt dykkerfirma. De har afsøgt bunden med protonmagnetometer og Sub Bottom Profiler. De er i øvrigt, så vidt vi er orienteret, også blevet overrasket over mængden af metal i søen. Der skal altså ny teknologi på banen hvis Stilling Sø skal fravristes sine hemmeligheder.

Vi må bruge vinteren til at finde partnere med bedre elektronisk søgeudstyr.

 

27.4.2007
Så kom vi endelig i gang efter at vinteren har sluppet sit tag. D. 21.4.2007 var vi på søen og udføre den længe ønskede dykkerekspedition ved det store jernstativ der står på bunden. Se Log 17 samt de mange nye billeder fra den spændende dag på multimediesiden.

 

17.1.2007
Så er vinteren ved at gå på hæld. Siden sidste opdatering på hjemmesiden, har vi været ude d. 5.11.2006 efter at have haft kontakt med Jesper fra Detektorshop (se link). Vi afsøgte området på land med metaldetektorer for at lede efter spor fra krigshandlinger i svenskekrigene (se log 16 + nyt billede). Vi har haft tekniske vanskeligheder med opdatering af hjemmesiden, og er først nu i stand til at opdatere igen.

Vi har en ny dykkerekspedition i støbeskeen her i foråret. Denne gang med bedre udstyr, så kommunikationen mellem dykker og båd fungerer bedre. Vi planlægger at hæve det store jernstativ som driller os på bunden. Det vil gøre eftersøgningen af den forsvundne genstand som vi stadig eftersøger lettere.

 

18.10.2006:
Der er nu lagt 4 videoklip ud på hjemmesiden under punktet "multimedie". Her får man et indblik i hvor grumset vandet er i søen, og hvor svært det er at bestemme hvad eventuelle genstande er.

Gummibåden ligger stadig hos Claus, da vi satser på en tur en klar dag lige inden islægning. Der er vandet klarest, så vi regner med at kunne få nogle gode optagelser. Herom senere.

 

8.10.2006:
Så er vi endelig færdig med krigskassens nye layout. Siden er lavet i Frontpage og indeholder principielt det samme som den gamle. Blot er navigationen blevet mere overskuelig, og som noget nyt, har vi nu fået mulighed for at lægge både lydfiler og video ud på vores nye multimedieside. Lydfiler er allerede lagt ud, og videoklip vil komme i nær fremtid.

Siden sidst har vi været på søen 2 gange. Læs log 14 og 15. Vi håber at du vil synes om vores nye layout, og fortsat følge med i skattejagten på Chr. d. 4.´s sunkne krigskasse i Stilling Sø. God fornøjelse!  

 

18.6.2006:
Vi har nu været på søen 2 dage i træk. Læs log 12 & 13. Vi har som noget nyt, valgt at udgive sagnene fra 1800 tallet på hjemmesiden. De kan findes under menupunktet "De gamle sagn". Derforuden har vi lagt 4 nye billeder ud i billedgalleriet. Alle under punktet: "På søen". God fornøjelse! 

 

25.4.2006:
Så kom vi på søen for første gang i år. Se log. Hjemmesiden er opdateret med flere oplysninger. Bl.a. med info om en artikel fra 1940 som vi nyligt har fået kendskab til takket være en henvendelse fra Stilling / Gram lokalhistoriske arkiv.

 

9.12.2005:
Vi kommer ikke mere på søen dette år og hen over vinteren. Den mørke tid skal bruges til at tænke i nyt grej og metoder, så vi er klar til at tage fat igen til foråret. Hjemmesiden er nu endelig færdig, men vil løbende blive opdateret med nye billeder, log og links.

 

4.10.2005:
Denne dag var vi på søen for at afslutte eftersøgningen i det søgefelt vi har arbejdet i hele denne sommer. Næste gang vi tager på søen bliver det for at starte eftersøgningen i det felt der ligger lige ved siden af i vestlig retning. Vi har gode forventninger til dette felt, da vi kan se nogle ting på ekkoloddet når vi sejler hen over området.

Hvis vejret tillader det, håber vi på at komme på søen en gang mere i år, for at starte op i det nye søgefelt.